ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

I. RÉSZ: MIKOR GYŰJTJÜK ÖSSZE A SZEMÉLYES ADATOKAT?

A Baundi Engineering a személyes adatok tisztességes és átlátható feldolgozásában hisz. Fontosnak tartjuk, hogy látogatóink és ügyfeleink megértsék, mikor és milyen személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok a 4. cikkben meghatározott Általános Adatvédelmi Szabályzat (GDPR) által meghatározott azonosított vagy azonosítható személyre vonatkozó információk. A weboldalunkat felkereső személyek személyes adatait gyűjtjük össze, amikor azok feliratkoznak hírlevelünkre, kapcsolat felvételi kérelmet nyújtanak be, vagy állásajánlatunkra jelentkeznek.

Amikor felkeresi honlapunkat:

Tekintse meg cookie-tájékoztatónkat.

Amikor feliratkozik hírlevelünkre:

Összegyűjtjük az email címét, a vezeték és keresztnevét, illetve néhány Ön által megadott személyes – pozícióra vonatkozó – információt (opcionális).

Amikor felveszi velünk email-ben a kapcsolatot:

Összegyűjtjük az elérhetőségeit, és azokat az információkat, kéréseket, kérdéseket, amit a kapcsolattartónak ismernie kell a kapcsolatfelvételhez és a probléma megoldáshoz.

Amikor munkára pályázik: Gyűjtjük a kapcsolat felvételi adatait, az Ön írásbeli kérelmét, önéletrajzát és az okleveleket.

II. RÉSZ: KI ELLENŐRZI AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT, MI A CÉLJA ÉS MI A JOGI ALAPJA?

Önnek jogában áll tudni, hogy ki ellenőrzi az adatait. Önnek joga van megismerni személyes adatai gyűjtésének és feldolgozásának célját, és hogy melyik jogalapra támaszkodunk. Végül a Baundi Engineering együttműködhet más cégekkel, hogy kiemelkedő felhasználói élményt nyújtson Önnek. Emiatt oszthatunk meg adatokat harmadik felekkel. Önnek joga van megismerni e harmadik felek személyazonosságát, és miként védjük adatvédelmi jogait a személyes adatok átadásakor.

Az Ön adatainak felelős ellenőrzője:

Mészáros András E.V.

1117 Budapest, Galambóc utca 8. Fszt 5.

E-mail: info@baundi.hu

A baundi.hu adatkezelőként meghatározza a személyes adatok feldolgozásának célját és eszközeit.

Mi a célja és jogalapja a személyes adatok feldolgozásának? Amikor felkeresi honlapunkat: Tekintse meg a Cookie tájékoztatónkat.

Amikor feliratkozik hírlevelünkre:

Cél: Az általunk összegyűjtött személyes adatok lehetővé teszik számunkra, hogy hírleveleket küldjünk, hogy folyamatosan friss információval lássuk el Önöket.Jogalap: Adatainkat a beleegyezése alapján feldolgozzuk, hírlevelünk fogadásához. Erről a szolgáltatásról bármikor leiratkozhat.

Amikor kéréssel fordul a kapcsolattartók felé:

Cél: Az általunk gyűjtött személyes adatok lehetővé teszik, hogy feldolgozzuk az egyedi kérelmet, és megfelelő választ adjunk Önnek.Jogalap: Miután összegyűjtjük az Ön érdeklődésének feldolgozásával kapcsolatos személyes adatait, ezt jogos érdekek alapján tesszük.

Amikor munkára pályázik:

Cél: Az általunk gyűjtött személyes adatok lehetővé teszik számunkra, hogy feldolgozzuk álláshirdetésünket. Jogalap: Miután a munkaszerződés előkészítéséhez személyes adatokat összegyűjtjük, ezt a szerződéskötéshez szükséges lépések alapján végezzük el. Megjegyzés: Nem szándékozunk tovább feldolgozni személyes adatait a fentiekben felsoroltakon kívül.

Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is: A gyűjtött személyes adatokat nem kizárólag az automatizált feldolgozáson alapuló döntések meghozatalára használjuk fel.

III. KIK A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÓI

A Baundi Engineering megadhatja személyes adatait a belső címzetteknek. Ezek a címzettek hozzáférést kapnak az Ön adataihoz az előzőekben leírt célok teljesítése érdekében. A Baundi Engineeringen belül a következők kaphatnak adatokat:1. Értékesítés2. Marketing3. Humán erőforrás A Baundi Engineering nem osztja meg személyes adatait olyan külső címzettekkel (harmadik felekkel), akik közvetlenül marketing célokra kívánják használni azokat, hacsak erre vonatkozóan nem kapott külön hozzájárulást.

IV. MENNYI IDEIG TÁROLHATJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT. MIK AZ ÖN JOGAI ÉS HOGYAN ÉRVÉNYESÍTHETI AZOKAT? Meddig tároljuk személyes adatait?

Nem fogjuk megőrizni semmilyen személyes adatát hosszabb ideig, mint a beleegyezése, vagy hosszabb ideig, mint amennyire szükséges jogos érdekünknek. Annak érdekében, hogy a személyes adatokat ne tartsuk hosszabb ideig, felülvizsgálati folyamatot alkalmazunk.

Mik a jogai és hogyan gyakorolhatja ezeket? A beleegyezés visszavonásának joga:

Önnek bármikor jogában áll az adatfeldolgozáshoz való hozzájárulását visszautasítani a Baundi Engineeringnél.

A feldolgozás elleni kifogás joga:

A személyes adatok feldolgozásával, beleértve a profilkészítést is bármikor kifogásolhatja. A Baundi Engineering a továbbiakban nem fogja feldolgozni személyes adatait, hacsak nem bizonyíthatjuk a feldolgozás kényszerítő jogszerű indokait, amelyek vagy felülbírálják az Ön érdekeit, jogait, illetve a jogi igények megteremtését, gyakorlását vagy védelmét.

Direct marketing:

A kifogásoláshoz való jog különösen érinti a direct marketinget, amely magában foglalhatja a profilalkotást is. Önnek jogában áll bármikor tiltakozni a személyes adatok feldolgozását ilyen típusú marketing célokra.

Hozzáférési jog:

Önnek jogában áll információt szerezni arról, hogy feldolgozták-e személyes adatait. Ha igen, akkor jogosult a személyes adatokhoz és a feldolgozáshoz kapcsolódó adatokhoz való hozzáférésre.

Jogorvoslat: Önnek joga van indokolatlan késedelem nélkül kérni a pontatlan személyes adatai helyesbítését. Önnek joga van ahhoz, hogy hiányos személyes adatokat töltsön be, beleértve kiegészítő nyilatkozatot is.

A törléshez való jog („elfelejtés joga”):

Önnek joga van a személyes adatok törlésének kéréséhez.

A feldolgozás korlátozásának joga:

Önnek joga van a feldolgozás korlátozásának megszerzéséhez, ha az alábbiak valamelyike érvényes:· Ön vitatja az adatok pontosságát· A feldolgozás jogellenes, és a törlés helyett korlátozást kér· Többé nincs szükségünk személyes adataira, de a védelemhez vagy a jogi igényekhez szükséges adatokra van szükség

Adatátviteli jog:

Önnek joga van – ha megvalósítható – a Baundi Engineering részére átadott személyes adatait strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában átvinni, és továbbítani ezeket az adatokat egy másik szervnek.

Jogainak gyakorlása: Jogainak gyakorlásával egyszerűen lépjen kapcsolatba az Baundi Engineeringel (lásd II. Rész).

Hogyan kezeljük azokat a harmadik feleket, akiknek személyes adatait közzétették?

Megjegyzés: A Baundi Engineering tájékoztatni fogja a személyes adatainak feldolgozását, törlését vagy korlátozását azon címzettek felé, akiknek a személyes adatait közzétették, kivéve, ha ez nem lehetséges vagy aránytalan erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatni fogjuk Önt bármely ilyen címzettről.

V. MILYEN BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉST ALKALMAZUNK AZ ÖN ADATAINAK MEGVÉDÉSE ÉRDEKÉBEN

Számos biztonsági intézkedést használunk, beleértve a kifinomult titkosítási és hitelesítési eszközöket a személyes adatok biztonságának megőrzése érdekében. Az Ön személyes adatait biztonságos hálózatokba menti, és csak korlátozott számú személy számára érhető el, akik kötelesek az információt bizalmasan kezelni. Minden információt biztonságos szervereken tárolnak.

VI. PANASZKEZELÉS

Panasz benyújtás a helyi adatvédelmi partnerünkhöz

Panaszok esetén kérjük, lépjen kapcsolatba helyi adatvédelmi partnereinkkel: Mészáros András E.V.,1117 Budapest, Galambóc utca 8. Fszt 5. email: info@baundi.hu

VII. Egyéb Linkek más weboldalakhoz

Honlapunk tartalmazhat hivatkozásokat más harmadik felek weboldalaira. Nem vagyunk felelősek e webhelyek adatvédelmi politikáért.

Adatvédelmi nyilatkozat változás

Időnként felülvizsgálhatjuk adatvédelmi nyilatkozatunkat. Ha igen, akkor 30 napon belül jelezzük ezt honlapunkon.

Kérdések és visszajelzések

Örömmel vesszük kérdéseit és észrevételeit az adatvédelmi nyilatkozatunkkal kapcsolatban. Lépjen kapcsolatba velünk (lásd a II. Részt). Utolsó frissítés: 2020. 04. 11.

Szerzői jog

A weboldal teljes tartalmát (szövegeket, adatoka, képeket, grafikákat, videókat, sajtóközleményeket) szerzői jogi és védjegyjog védi. Harmadik felek szerzői joga fenntartva. Letöltheti vagy kinyomtathatja a weboldal egyes oldalait és részeit, feltéve, hogy sem a szerzői jogi szimbólumot, sem más jogilag védett nevet vagy szimbólumokat nem távolítják el.

Minden jogot fenntartunk minden információra vagy adatra, amelyet letöltött erről a webhelyről. A Baundi Engineering előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a weboldal teljes vagy részleges sokszorosítása, továbbítása (elektronikusan vagy más módon), módosítása és használata, illetve hivatkozása általános vagy kereskedelmi célokra.